FAQ

Mohu se zúčastnit závodů, když nejsem nikde registrovaný?
Ano, RCTT je určen všem zájemcům o pomalou jízdu v terénu.

Mohu přijet na závody, i když nemám trialový speciál?
Ano, pro ně je určena kategorie off-road. Doporučuje se model pro jízdu terénem, modely určené pro hladké plochy nebudou mít mnoho šancí. Většina závodníků z této kategorie časem přejde na trialový speciál, protože pak se dá vychutnat náležitě nástrahy trialových tratí.

Mohu použít model se spalovacím motorem?
Ne, soutěž je určena pouze pro modely s elektromotorem.

Mohou jedním modelem závodit víc závodníků?
Ano, s jedním modelem může startovat více řidičů (počet není ničím omezen). Při odevzdání přihlášky je toto nutno ohlásit pořadatelům. Doporučuje se, aby každý závodník měl vlastní model, protože může dojít k neopravitelnému poškození modelu a pak musí odstoupit všichni řidiči jedoucí s tímto modelem.

Když se mi otevřou dveře během jízdy v sekci, budu vyloučen?
Za otevřené dveře nebude nikdo vyloučen. Pokud by, ale upadla celá kabina, pak nemá kdo auto řídit a nemůže pokračovat v jízdě.

Mohu použít jako předlohu pro model náklaďák, který je široký 270 cm?
Ano, sice je v pravidlech uvedena maximální šířka 2,65 m a délka 10 m, ale je dovolena tolerance +/- 15%. Pokud bude model postaven v měřítku 1:10 se zachováním maketového rozměru, bude zařazen do kategorie S3 i přes to, že doporučené měřítku pro tuto kategorii je 1:8.

Mohu použít na podvozek prototypu, který jsem si postavil, kabinu z hračky?
Ano, pokud bude minimálně široká jako půlka šířky podvozku a bude určena pro dva jezdce. Hodně jsou využívány kabiny z hraček Bruder.

Mohu měnit v průběhu závodu pneumatiky?
Ano, pokud nedojde k takové změně rozměru auta, které by neodpovídaly dané kategorie. Lze měnit nejenom pneumatiky, ale i disky nebo třeba tlumiče.

Když projedu branku špatným směrem, musím jí projet ještě správný směrem?
Ano, za průjezd špatným směrem řidič dostane 60 trestných bodů a pokud by ji neprojel správným směrem, tak dalších 80 trestných bodů, tj. celkem 140 trestných bodů.

Kolik mohu dostat maximálně trestných bodů za průjezd brankou?
Asi nejhorší varianta je následující: model projede branku špatným směrem (60 trestných bodů) a při tom se dotkne levé a pravé tyče (2×8=16tb). Při pokusu o projetí branky správným směrem model zlomí pravou a hned i levou tyč (2×20=40tb), ale branku neprojede alespoň koly na jedné straně modelu (80tb). Takže celkem to bude 196 tb. Jakékoliv další manévrování v brance už nepřinese další příděl trestných bodů a řidiči ubírá čas na další jízdu. Pokud by se modelu podařilo přeci jenom při nějakém dalším pokusu projet brankou, pak se příděl trestných bodů sníží na 116.

Musím dodržovat při jízdě pořadí branek?
Ne, každý řidič si může zvolit průjezd sekcí podle svého uvážení. Doporučuje se začít od jednodušších branek ke složitějším, ale nutno brát zřetel na čas. Někdy je lepší risknout obtížnou branku hned, než se k ní zdlouhavě vracet.

Mohu chytat model při pádu?
To záleží na rozvaze řidiče. Pokud se ho dotknu při pádu nebo pokud se nechá model dopadnout a pak postaví na kola, tak může pokračovat v jízdě, ale bude mu přiděleno 160 trestných bodů. Pokud budou řidiči zbývat do konce sekce dvě, pak se znovupostavení na kola nevyplatí.

Musím mít víc krystalů do vysílačky?
Není to vyžadováno, ale doporučeno. Vždy se dá domluvit způsob zapínání vysílaček, ale obtěžuje to ostatní závodníky, kteří jezdí pravidelně a řídí se doporučeními pořadatele. Pro majitele DSM vysílačů toto neplatí.


Vyjasnění dotyku a zlomení brankových tyčí

Dotek s tyčí

Hodnotí se každá branková tyč samostatně po celý čas v dané sekci, jednou dotknutá tyč se již během sekce nehodnotí podruhé. To znamená, že pokud se auto při průjezdu brankou dotkne při jízdě nejdříve např. pravé tyče a následně se dotkne levé tyče a pak opustí branku bez změny směru, se řidiči započítá 16 (2×8) trestných bodů (dále tb). Za jeden dotyk se považuje pokud se při jízdě jedním směrem branková tyč dotkne auta na více místech (např. tyč se dotkne kabiny pak se přestane dotýkat auta v mezeře mezi kabinou a korbou a pak se tyč následně dotkne korby). Maximální počet trestných bodů za dotyk na jednu branku je 16 tb. Za dotyk se nepovažuje, pokud se model dotkne pouze praporku umístněného na brankové tyči.

Zlomení tyče

Hodnotí se každá tyč samostatně po celý čas v sekci. Jednou zlomenou tyč nelze již podruhé zlomit a ani se jí dotknout. Pokud ke zlomení tyče dojde při nepřerušené jízdě, pak se nepočítá dotyk s tyčí. Pokud by ke zlomení tyče došlo až následně (opuštění branky, změna směru jízdy), pak se závodníku započítává dotyk i zlomení tyče. Za zlomení pravé a levé tyče při průjezdu brankou je uděleno 40 tb (2×20).

Pozn. opětovné doteky a opětovná zlomení se nepočítají – každá branková tyč může být maximálně jednou za sekci zlomena a maximálně jednou dotknuta. Pokud se při jednom projetí model dotkne a bez přerušení hned zlomí tyčku, počítá se jen zlomení. Pokud model vyjel z branky a někdy příště k narovnané tyčce přijel a dotknul se jí, tak se to nepočítá, neboť již byla zlomena. Pokud by model takhle přijel k tyčce, která byla jen dotknutá, tak se již další dotek nepočítá, ale pokud by ji zlomil započetlo by se zlomení (v bodovací listině by pak byl dotek z prvního projetí a zlomení z druhého).

Branková tyčka povalená nebo vytržená je po celou dobu jízdy soutěžního vozidla považována za stojící a tím pádem vymezující branku. Takže když při opětovném průjezdu okolo této branky dojde k dalšímu zlomení (přejetí) této již jednou zlomené tyčky, není toto zlomení započítáno, ale pokud dojde k projetí branky (k projetí spojnice mezi stojící tyčkou a pomyslně stojící tyčkou) koly na jedné straně modelu, je to považováno za průjezd brankou. Jedná-li se o druhý průjezd touto brankou je to ohodnoceno 60 trestnými body – viz dále.

Z výše uvedeného jasně vyplývá, že v bodovacích listinách se může objevit maximálně dvakrát dotyk a maximálně dvakrát zlomení pro jednu banku, tj. jeden dotyk a jedno zlomení pro pravou tyč a obdobně pro levou tyč jedné branky a nezáleží, jestli k dotykům nebo zlomením došlo při jízdě samotnou brankou nebo při najíždění do jiné branky.

Toto pravidlo bylo zvoleno pro zjednodušení bodování a záznamu do bodovacích listin. Je často praktikováno to (není to povinnost), že šikmo proškrtnuté políčko zprava doleva [/] znamená dotyk/zlomení s pravou tyčí a zleva doprava [\] dotyk/zlomení s levou tyčí, křížek [X] znamená dotyk/zlomení obou tyčí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *