Změna soutěžních pravidel od letního poháru 2019

V rámci přiblížení se evropským pravidlům dochází ke změně hodnocení v sekcích následujícím způsobem:

5.2. Dotyk s modelem

Jakýkoliv kontakt vozidla s řidičem, komisařem nebo fotografem se považuje za ruční kontakt. Když se vozidlo v sekci při jízdě k bráně převrhne, pak se musí zase postavit na sousedícím místě s bezpečným stanovištěm ve směru jízdy. Když se vozidlo převrhne před nebo v bráně, postaví se v naposledy jetém směru za neprojetou bránu. Když se vozidlo převrátí přes ohraničení tratě, je navráceno zpět do sekce. Pokud se vozidlo prokutálí branou, která není v jeho aktuální trase, jsou udělovány trestné body pouze za převrácení. Stejně jako opuštění sekce.

5.3. Hodnocení průjezdu branek

0 bodů
bez chyby

 • nehodnotí se spadnutí brankové tyče břehem zeminy, sesuvem kamení apod. (neúmyslně). Pokud nelze tyč umístit na dané místo, vozidlo může dále pokračovat a má dané brankové pole projeté. Po projetí tohoto brankového pole, bodovač musí zajistit usazení tyče opět na nejbližší dané místo

3 bod

 • za každou změnu směru jízdy, za změnu směru jízdy se považuje změna smyslu otáčení kol

8 bodů

 • dotek s jednou brankovou tyčí. V případě opuštění branky obrysem modelu a opětovném dotyku s brankovou tyčí, bude to vyhodnoceno jako další dotyk. Dotyk s tyčí se hodnotí na celé délce tyče a kdekoliv na modelu.

38 bodů

 • za zlomení je považováno fyzické přejetí tyče se současným dotykem této tyče se zemí alespoň jedním kolem, popř. dotek tyče se zemí způsobený libovolnou částí auta nebo za zlomení tyče je považováno přejetí brankové tyče libovolnou částí mezi koly jedné nápravy nebo mezi nápravami. Zlomením tyče branka nepřestává existovat a je možné ji znovu projet. Brankovou tyč lze zlomit několikrát.

40 bodů

 • každá branka projetá špatným směrem nebo opakovaně (podruhé) projetá branka. Branka zdolaná jiným způsobem než jízdou po kolech se nepovažuje za správně projetou branku
 • manuální dotyk – model se sekne/hrabe a nemůže jet dál, nebo vjede v kopci první nápravou do branky, ale hrabe a nemůže jí projet, pak bodovač auto poponese
 • manuální dotyk – technická závada – třeba výměna baterek

80 bodů

 • převrácení včetně manuálního dotyku. To samé platí, i když se auto dostane zase na kola. Pokud se však auto postaví z hodně velké nakloněné roviny, když se s ním jede dál ve směru, tak platí jako, že se nepřevrátilo (vozidlo jede ve velkém náklonu opřené např. o kámen, ale stále jede, nejedná se o převrácení). Pokud se vozidlo prokutálí branou, která není v jeho aktuální trase, jsou udělovány pokutové body pouze za převrácení. Stejně jako opuštění sekce – viz bod 5.2

120 bodů

 • neprojetá branka včetně manuálního doteku, v případě předčasného ukončení sekce nebo diskvalifikace je stanoveno 120 bodů krát počet neprojetých brankových polí plus plný časový limit pro danou sekci, dále se tímto počtem bodů ohodnotí nerespektování komisaře/bodovače
 • jednorázově nedbalost při zabezpečení modelu, ohrožení diváků a účastníků v sekci

160 bodů

 • Při dotknutí/přejetí modelu přes ohraničení sekce. Model bude vrácen tam, odkud trať opustil.

Pokud jezdec nenastoupí do sekce, obdrží 120 krát počet brankových polí (včetně branek START a CÍL) trestných bodů plus plný časový limit určený pro danou sekci. Branky smějí být projety modelem popředu nebo pozadu (couváním), barevné značení musí být ale vždy vlevo ve směru jízdy. Každá branka je považována za projetou, pokud obrys vozidla opustil branku a obě kola první nápravy vjíždějící do branky a všechna kola alespoň na jedné straně vozidla překročila linii branky uvnitř brankových tyčí. Pokud vozidlo do nějaké branky vjede, avšak branku nezdolá, může branku pro příští pokus znova opustit, vyjma startovací branky. Pokud není stanoveno pořadí projetí branek, mohou se jet v libovolném pořadí. Za provedení své trasy je zodpovědný samotný řidič.

V případě nejasného vedení trasy je oprávněn dávat informaci pouze bodovač/komisař při prohlídce trati. Pracovní čas v sekci je 8 minut (po dohodě může být změněn s ohledem na charakter sekce).

Listina s bodováním bude k nahlédnutí bezprostředně po projetí sekce. Při hodnocení je přítomen pouze bodovač a posádka.

Posted in Pravidla.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *