Výklad pravidel a další upřesnění

Pro zamezení nejasného výkladu pravidel jsou zde uvedeny upřesňující komentáře. V případě dalších nejasností v pravidlech nás prosím neváhejte kontaktovat a po objasnění výkladu doplníme tento text. Samozřejmostí je rozprava a podrobné vyjasnění pravidel. RC Truck Trial není o měření branek, bodů, sekund, ale o společném setkání stejně postižených modelářů, předvedení svých výtvorů a umění je ovládat. Proto kromě modelu si na závody vezměte dobrou náladu a sportovní chování. Hlavně bez toho posledního to budou jen tuctové závody s nevraživými pohledy mezi závodníky a organizátory. To snad nikdo ze zúčastněných nechce.

Bod 1.1.
Modely pro RCTT by měly vycházet ze svých předloh z velkého TT nebo by měly být konstrukčně provedeny tak, aby přiměřeně odpovídaly hlavním technickým pravidlům pro velký TT a pravidlům pro provoz motorových vozidel na pozemních komunikacích.

Bod 1.2.
S jedním modelem může startovat jeden nebo několik řidičů, ale vždy pouze jednou. Výjimkou jsou řidiči startující v kategoriích S1A a S1B, kteří mohou přihlásit jeden model kategorie S1A a jeden model S1B. Nelze se přihlásit pouze do kategorie S1B s modelem koncepce 6×6 a druhým modelem koncepce 8×8. Toto řešení je dáno tím, aby jeden jezdec nebyl klasifikován vícekrát v jedné výsledkové listině a také, aby ostatní jezdci z jiné šířkové kategorie nemuseli čekat v průběhu závodu na jezdce z jiných tříd.

Bod 1.3.
Během rozpravy se mohou závodníci dotázat na všechny nejasnosti vyplývající z pravidel. Příslušný výklad jim bude neprodleně podán ředitelem závodu nebo v závažnějších případech řídícím výborem klubu (Tomáš Elbl, Jan Honek, Aleš Papoušek).

Bod 1.4.
Pokud s jedním modelem startují dva závodníci, každý závodník zaplatí jednou 100 Kč. V případě, že jezdec přihlašuje dva modely (viz bod 1.2), zaplatí za každý model 100 Kč.

Bod 2.
Protest proti technickém přejímce může podat každý závodník. Stanovisko mu bude neprodleně podáno ředitelem závodu nebo v závažnějších případech řídícím výborem klubu (Tomáš Elbl, Jan Honek, Aleš Papoušek). Rozhodnutí bodovače je pevné a neměnné.

Bod 3.
Při technické přejímce je závodník upozorněn na případné nedostatky vůči pravidlům a buď je vyzván k okamžité nápravě, nebo může být podmínečně přijat do závodu. V takovémto případě musí nedostatek odstranit do příštího závodu. Organizátoři mohou vyhlásit mimořádnou technickou přejímku před kterýmkoliv závodem.

V případě výrazné změny modelu, který již absolvoval technickou přejímku, musí řidič předložit model znovu na technickou přejímku. Za výraznou změnu se považují ty úpravy, které ovlivní pravidly upravené rozměry např. výměna pneumatik, změna velikosti zakrytí pneumatik (např. odstranění/ výměna blatníku), změna/úprava korby nebo ochranného rámu nebo výrazná změna podvozku (např. přidělání portálových převodovek). Za výraznou změnu se nepovažuje např. výměna přijímače, při zachování stejného kanálu. Při výměně kanálu je toto povinen řidič nahlásit. Při tom nezáleží, zda tyto úpravy byly provedeny mezi jednotlivými závody nebo během závodu (mezi sekcemi).

Bod 4.
Šířka modelu se měří analogicky jako u velkého TT. Tam se měří rozchod kol a měření se provádí na prvním páru kol schopných provozu. Z obecného platí, že rozchod kol se měří přes boky pneumatik (bez nábojů kol, matic atd.).

Bod 4.1.
Limitní šířka modelů pro jednotlivé kategorie je měřena s přesností na milimetry. Měřítko modelu je pouze doporučené a nemusí být dodrženo.

Bod 4.3.

Podvozky crawlerů mohou být použity, ale musí být vybaveny nosným rámem podle bodu 4.7 Pravidel.

Bod 4.4.
Pro modely kategorie S platí úplné zakrytí elektrického vybavení při pohledu shora. Pro modely kategorie P musí být elektrické zařízení úměrně zakryto kabinou, korbou/nástavbou nebo jiným způsobem, aby pohled na model nebyl rušen neuspořádanou elektrickou výbavou, tj. hlavně volným vedením kabelů. Pokud to neumožňuje provedení modelu (např. absence korby) musí být svazek kabelů vhodně stažen k rámu nebo jinak fixován. Rozdělení frekvencí je pouze doporučené, ale je ve vlastním zájmu závodníků toto rozdělení dodržovat. Vyhnou se tak možnému rušení od ostatních jezdců z jiných kategorií.

Bod 4.5.
Model musí být na obvyklém místě pevný nárazník minimálně stejně široký jako je kabina i s předními blatníky. Pevný nárazník není sklopné uchycení k autu nebo vyrobený z lehce ohebného materiálu. Model musí mít v kabině otvor pro přední okno. Toto okno musí být opatřeno průhledným materiálem (čirá nebo zatmavená folie) nebo síťovinou. Přední okno může být vyklápěcí a při jízdě sklopeno. Vyznačení předního okna barvou (fixem) nebo nálepkou nesplňuje podmínky pravidel. Provedení ostatních oken kabiny není pravidly upraveno.

Nedílnou součástí kabiny jsou vnější zrcátka odpovídající běžnému provedení u nákladních aut. Zrcátka mohou být sklopná a při jízdě v sekci mohou být sklopena.

Pneumatiky v podélném směru musí být zakryty zcela. V příčném směru mohou pneumatiky vyčnívat ze zakrytí v kategorii S1 o 1 cm a v kategoriích S2 o 1,5 cm a v S3 o 2 cm (měřeno od boku pneumatiky). Příklady povoleného a nepovoleného zakrytí jsou uvedeny v obrázku.

Posted in Pravidla and tagged .

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *